Skip to main content

Hizmetiçi Eğitimler

Eğitim ve istihdam alanlarında sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlıyoruz.

Kaleseramik Vakfı, inşaat sektöründe ara eleman olarak nitelendirilen meslek lisesi öğrencilerinin eğitimine de büyük önem vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) MEGEP Projesi kapsamında; bugüne dek, bünyesinde inşaat alanı bulunan 70 meslek lisesine 53.875 m2 seramik karo , 16.036 torba eğitim harcı temrinlik malzeme olarak gönderilmiş ve 41 okulun atölye kurulumuna destek verilmiştir.

Ayrıca, bu alanda eğitim gören öğrencilere iş elbisesi, ders kitabı, araç-gereç ve teknik eğitim desteği de sağlanmaktadır. Bugüne kadar 8.279 meslek lisesi öğrencisine bu kapsamda katkı sağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, ülkemizdeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim sisteminde görev yapan 490 inşaat teknik öğretmeninin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler de, KSV tarafından M.E.B ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

21

Eğitim

490

Öğretmen